Illustraties :
Serge Simon


  

 

Laten we op zoek gaan naar een nog niet zo lang vervlogen tijd... De verschillende immigratiegolven vertellen eigenlijk steeds weer hetzelfde verhaal: het verhaal van mensen die naar België zijn gekomen om werk te vinden en te ontsnappen aan de schaarste.

Rond de kleine ring rond Brussel hebben zich vooral mensen van Maghrebijnse origine gevestigd. Hun gemeenschap begon een nieuw leven te leiden zonder evenwel de banden met het geboorteland op te geven. Maar wanneer de zomervakantie aanbreekt, proppen de gezinnen dagenlang hele bestelwagens vol; op een ochtend stromen de straten van de stad plots leeg. De zomerse straten liggen er dan maar stil bij. De jongsten komen met deze uittocht in aanraking met een ongewoon warm land met nog onbekende geuren. Maar de laatste tijd lijkt dit jaarlijkse ritueel te verdwijnen. De ouders worden een dagje ouder, de kinderen zien meer heil in andere vormen van reizen. De dagenlange tocht maakt plaats voor het vliegtuig.

De Me(s)Mo(ts)-parade roept dit bijna verdwenen facet van de Brusselse geschiedenis weer tot leven dankt zij het werk van vier ateliers:

  • een workshop voor het realiseren van een nieuwe soort bestelwagens met behulp van go-carts (o.l.v. scenograaf Raphael Rubbens). Jongvolwassenen uit het beroepsonderwijs (mechanica en laswerk) stellen hun vakmanschap ten dienste van het feest.
  • een muziekworkshop o.l.v. percussionist Jules M'bengue zorgt voor een originele begeleiding. De muzikanten zijn stuk voor stuk jonger dan 15.
  • een dansworkshop met jongeren o.l.v. Az-dine Aouargh neemt het swingende aspect van de optocht voor zijn rekening.
  • een laatste atelier mobiliseert iedereen die zin heeft om mee te werken aan het vervaardigen van kostuums en rekwisieten. Meisjes en moeders scheppen de kleurrijke kleren die nog meer leven in de brouwerij zullen brengen. Zij krijgen daarbij advies van binnenhuisarchitecte Anne Leterme.
Concept en coördinatie : 
Rachid Barghouti, animator en verantwoordelijke projecten
Le Cairn asbl  tel.: +32 2 376 88 84
 
De Zinnekebende
Asbl Parcours
Félicette Chazerand
02.347.49.49
Mes Mots/Memo Parade
Asbl Le Cairn
Rachid Barghouti
02.376.88.84
Allen in hetzelfde schuitje
Francis Begasse, 
Vincent Bouzin
02.241.93.87
Zinnekeparade Marollen
Brueghelcentrum
Christine Rigaux
02.503.42.68
Kabinet voor hedendaagse kunst

Jean-Marie Stroobants
02.511.93.84

Kunstenaars :
Despina Psimarnou, actrice en regisseuse; Jules M’bengue, percussionist; Az-dine Aouragh, danser et choreograaf; Raphaël Rubbens, scenograaf; Anne Leterme, costumière en interieurarchitecte; Nathalie Cueppens, plastisch kunstenaar.

Partners : Le Cairn asbl / La Mission Locale de Forest / La Maison en plus / La Maison du Quartier Saint-Antoine / Parts-Rosas / Association des Jeunes Animateurs du Bempt / Les Bains Connectives / Le Pas – Animation Prévention / Tref Centrum Ten Weyngaert / Collectif Alpha / asbl Diapele / L’INFAC

Met de steun van :
- la Commune de Forest - De Gemeente van Vorst
- le Ministère de la Communauté française, secteur Education Permanente
- le FIPI (Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés)