Illustratie : 
Jacques Flamme

Vijf optochten van inwoners en artiesten komen Brussel binnengerold !  

In het kader van de festiviteiten die in 2000 zijn voorzien ter gelegenheid van Brussel, Europese Cultuurstad, organiseert Brussel/Brussel 2000, in samenwerking met Het Zinneke VZW en asbl Zinneke, een feestelijke parade, samengesteld door artiesten en het uitgebreide netwerk van Brusselse verenigingen.

Omkaderd door gevestigde artiesten werd in september 1999 op verschillende plaatsen in de hoofdstad maar ook in Vlaanderen en Wallonië gestart met de voorbereidingen.

Dankzij dit project kunnen amateurs kennismaken met allerhande artistieke disciplines (muziek, dans, straattheater, circuskunsten en ontwerpers van kostuums, machines, reuze marionetten,…) 
Het resultaat van al dat werk wordt gecoördineerd en in scène gezet om uiteindelijk op 27 mei 2000 uit te monden in een gigantische parade door de straten van Brussel.


  Vertrekplaatsen en ingangspunten van de 5 hoek :

  1. Noordwest Parade - Molenbeek : Zwarte Vijversplein (14u15), intrede via de Vlaanderenpoort
  2. Zuidwest Parade - Anderlecht : Plein voor van de Markten en Slachthuizen van Anderlecht (13u25), intrede via de Anderlechtsepoort
  3. Zuid Parade - Sint-Gillis : Carré Hotel des Monnaies (12u30), intrede via de Hallepoort
  4. Zuidoost - Elsene : Fernand Cocqplein - Elsene steenweg (11u45), intrede via de Naamsepoort
  5. Noord Parade - Schaarbeek : Liedtsplein (15u), intrede via het Rogierplein

Vanuit de 5 hoeken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertrekken vijf optochten. Ze slingeren richting Brusselse vijfhoek, komen Brussel binnen en monden uit in een indrukwekkende finale op de grote Brusselse boulevards (>18u)

Zinneke als herontdekking van de stad !

De deelnemers aan dit grootse creatieve project zagen zich geconfronteerd met twee ‘beperkingen’. De stad herontdekken betekent ook het weren van verbrandingsmotoren en geluidspollutie. Ook elektrische versterking wordt dus gebannen. De spier- en verbeeldingskracht van de inwoners zijn de enige krachtbronnen waarmee al die gekke voertuigen zullen worden voortbewogen. Die openbare ruimte, bevrijd van vervuilende motoren en lawaai, zal des te beter kunnen dienst doen als podium en feestzaal.


 

Zinneke als Brusselse identiteit

Zinneke is een project voor een parade, samengesteld uit inwoners en kunstenaars die de culturele, bij uitstek kosmopolitische en meervoudige rijkdom van Brussel onder de aandacht willen brengen.

Met deze feestelijke en multiculturele parade wordt de Brusselse identiteit in de bloemetjes gezet.

Hoe vaak hoor je in Brussel niet met fierheid zeggen: " ik ben een echt Zinneke ", dat wil zeggen een kruising van alle geslaagde mengsels die al zolang de hoofdstad bevolken ?

Het Zinneke is ook een rivierarm van de Zenne, die zelf al aan het eind van de 19e eeuw werd overdekt en voor altijd verdween uit het zicht van de inwoners van de stad, globaal thema van de festiviteiten voor het jaar 2000.

In het kader van "Feest in de Stad !" werd een voorstel weerhouden om de " nieuwe " identiteit van de Brusselaar te definiëren en voor het voetlicht te brengen, als een van de belangrijkste evenementen van "Bruxelles/Brussel 2000 – Europese Cultuurstad".

Het voorstel is voornamelijk het werk van de Brusselse Culturele Centra, la Vénerie van Watermaal Bosvoorde dat reeds eerder al straatcarnavals organiseerde. Het is ook het resultaat van de samenwerking en de onafgebroken inspanningen van honderden socioculturele partners, vertegenwoordigers van de opmerkelijke vitaliteit van Brussel, en anderen uit het hele land, soms uit het buitenland.

Bruxelles/Brussel 2000 wil op die manier het culturele buurtwerk ondersteunen, in het besef dat de sociale en culturele emancipatie van de inwoners van de stad een van de grootste uitdagingen vormt voor het komende millennium.

De hoop bestaat dat het evenement om de twee jaar zou worden herhaald, in samenwerking met almaar meer verenigingen (centra voor expressie en creativiteit, centra voor permanente vorming, buurthuizen, jongerencentra, culturele centra, scholen, academies, individuen...) en dat het zo zou bijdragen tot de toenadering tussen artiesten en inwoners, in een nieuwe sfeer van gezamenlijke creatie en creativiteit.